გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Creative Assembly Sofia [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Crytek Black Sea [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 6/03/2017] Black Sea Studios Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 14/07/2008]
სტატუსი აქტიურია 2001 დან [>14 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ბულგარეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 100%
Sign In