გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Chemistry [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Kuju Sheffield [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 25/06/2007]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In