კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები9 (1 ფილტრის შემდეგ)

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Certain Affinity [საერტოგამოყენებითი] Certain Affinity, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2006 დან [>13 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 24%
5 20%
3 12%
3 12%
2 8%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In