კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები9

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Certain Affinity [საერტოგამოყენებითი] Certain Affinity, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2006 დან [>14 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 21%
6 21%
4 14%
3 10%
2 7%
2 7%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In