კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები206

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Capcom [საერტოგამოყენებითი] Capcom Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Japan Capsule Computers [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 1983]
სტატუსი აქტიურია 11/06/1983 დან [>37 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 76%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
94 17%
69 13%
58 11%
47 9%
44 8%
29 5%
28 5%
26 5%
16 3%
16 3%
13 2%
12 2%
12 2%
10 2%
9 2%
8 1%
7 1%
7 1%
6 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In