კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები23

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Capcom Europe [საერტოგამოყენებითი] CE Europe Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Capcom Eurosoft Ltd [კორპორატიული, ძალაშია ნოემბერი 2002]
სტატუსი აქტიურია ივლისი 1998 დან [>21 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] Europe
საიტი ოფიციალური

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 65%
Over last year (1 game) 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 16%
4 9%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
2 5%
2 5%
2 5%
2 5%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In