კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები61

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

Filter company's games

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი BulkyPix [საერტოგამოყენებითი] BulkyPix S.A.S. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2008 დან [>9 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი] ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
59 52%
17 15%
13 12%
10 9%
4 4%
3 3%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In