კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები406

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Buka Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Бука [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 14/02/1993 დან [>27 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა რუსეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 79%
10 most recent games 68%
Over last year (3 games) 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
304 49%
141 23%
97 16%
32 5%
16 3%
15 2%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In