კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები375

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Buka Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Бука [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 14/02/1993 დან [>26 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა რუსეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 67%
10 most recent games 68%
Over last year (6 games) 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
293 54%
113 21%
73 13%
20 4%
16 3%
15 3%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In