კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები403

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Buka Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Бука [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 14/02/1993 დან [>27 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა რუსეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 70%
10 most recent games 66%
Over last year (6 games) 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
304 50%
137 22%
93 15%
28 5%
16 3%
15 2%
6 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In