გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bloomsix [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In