კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები12

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Black Forest Games [საერტოგამოყენებითი] Black Forest Games GmbH [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2012 დან [>7 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 61%

Average games rating over time
All-time 61%
3 most recent games 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 25%
7 22%
5 16%
4 13%
3 9%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In