გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari Nordic [საერტოგამოყენებითი] Atari Nordic AB [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Infogrames Nordic AB [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2000]
სტატუსი აქტიურია
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ყველა საიტები (5) ▾

Sign In