კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები27

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari [საერტოგამოყენებითი] Atari Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Atari UK Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 2009] Atari UK [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2009] Infogrames UK Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 6/05/2003]
ყველა სახელები (8) ▾
Infogrames UK [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 6/05/2003] Ocean Software Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1998] Ocean Software [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1998] Spectrum Games [კორპორატიული, ძალაშია 1983] Spectrum Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1983]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%
3 most recent games 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
14 17%
11 13%
7 9%
7 9%
6 7%
6 7%
5 6%
5 6%
3 4%
3 4%
3 4%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In