გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari Korea [საერტოგამოყენებითი] Atari Korea Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Infogrames Korea Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 6/05/2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა სამხრეთი კორეა [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In