გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari Italia [საერტოგამოყენებითი] Atari Italia S.p.A. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Infogrames Italia [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 6/05/2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იტალია
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In