გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari do Brasil [საერტოგამოყენებითი] Atari do Brasil Ltda [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Infogrames do Brasil Ltda [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 7/05/2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ბრაზილია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In