გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Artificial Studios [საერტოგამოყენებითი] Artificial Studios, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In