კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები17

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Arkane Studios [საერტოგამოყენებითი] Arkane Studios S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი] ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 64%
10 most recent games 73%
Over last year (1 game) 41%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
16 31%
8 16%
8 16%
7 14%
7 14%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In