გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Amiga Corporation [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Hi-Toro [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1982]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In