გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი AGD Interactive [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Tierra Entertainment [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 9/12/2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In