კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები345

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Activision [საერტოგამოყენებითი] Activision Publishing, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Mediagenic [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია დეკემბერი 1992]
სტატუსი აქტიურია 1/10/1979 დან [>41 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 59%
10 most recent games 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
197 17%
149 13%
134 12%
92 8%
71 6%
70 6%
70 6%
50 4%
39 3%
33 3%
30 3%
24 2%
21 2%
20 2%
16 1%
15 1%
12 1%
11 <1%
7 <1%
5 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In